Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 7 - Maj 2018

Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du læse om årets nye guider, som lige har afsluttet Diplomuddannelsen til Turistfører. Vi har også sat punktum i det turviklingsprojekt, som vi løbende har fortalt om i nyhedsbrevene: en gruppe på 20 turudviklere samt studerende på uddannelsen, har udviklet innovative turprodukter med fokus på bæredygtig bynær naturturisme. To studerende giver eksempler på, hvordan dette kan udmøntes til forretningsidéer.

Innovation og entreprenørskab bliver nu forankret formelt i diplomuddannelsen, som valgfrie moduler for de studerende. Modulerne er samtidig tænkt som efteruddannelsesmoduler for guiderne i branchen. ”Bæredygtig turisme” skrives også ind i Studieordningen.
Som et nyt tiltag vil vi indarbejde den danske målgruppe i uddannelsen ved at gøre dansk til et formelt ”arbejdssprog”. I dag har uddannelsen et ekstraordinært adgangskrav til et arbejdssprog som ikke må være dansk. Vi tilføjer derfor ”dansk” i sprogviften, som i uddannelsens 25 årlige historie har talt 26 forskellige arbejdssprog. Det fortæller vi mere om på informationsmødet den 24. maj på RUC. Vi forventer, at den nye praksis træder i kraft i det kommende studieår.  
 
Nyhedsbrevets hovedoverskrifter:
•    Årets nye turistførere
•    Turudviklingsprojekt under ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme”.
•    Hvad arbejder de studerende med i det valgfri modul? To konkrete eksempler.
•    Informationsmøde den 24. maj på RUC kl. 15-17.
•    Kalenderen
•    Om nyhedsbrevet

 
 
 
 

Årets nye turistførere

Årets nye turistførere afslutter traditionen tro uddannelsen omkring den 1. maj, hvor bøgen springer ud og æbletræerne blomster. Den praktiske prøve foregår i byens rum med en bytur i bus, en slentretur i byens centrum og omvisning på udvalgte attraktioner. I år foregik slentreturen i middelalderbyen/Slotsholmen og omvisningerne på Teatermuseet og Nationalmuseet. De studerende har arbejdet med temaer, som dansk madkultur, bæredygtig arkitektur og H.C. Andersen
 
Årgang 2018 tæller arbejdssprogene engelsk, tysk, spansk og russisk. Kontaktliste fås ved henvendelse til turist@ruc.dk 
 
 

Turudviklingsprojekt under ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme”.

Det 3-årige forsknings- og udviklingsprojekt ’Innovation og Udvikling af Bæredygtig Bynær Naturturisme’ (INUT), der er støttet af Innovationsfonden, er nu halvvejs i mål. I projektet deltager forskere fra Københavns Universitet og fra Roskilde Universitet samt den private arkitekttegnestue NORRØN.  Læs mere om hele projektet på hjemmesiden INUT

 
 
Testtur med sankning på strandengene nær gåserepublikken i Dragør.
 
Vi koncentrerer os her om diplomuddannelsens engagement i INUT og giver eksempler på, hvordan to af uddannelsens studerende har arbejdet med bæredygtig naturturisme i et valgfrit modul på 5 ECTS.
 
I forårssemestret har vi på uddannelsen stået for turudviklingsprojektet under INUT i samarbejde med de øvrige projektpartnere. Vi har udviklet og faciliteret et forløb på 10 workshops for en gruppe på 20 entreprenante guider og naturvejledere, der i forvejen arbejder professionelt med turudvikling. De samme workshops er indgået i studieaktiviteterne for uddannelsens studerende og et hold fra BA i Natur- og Kulturformidling på Skovskolen/KU. Vi har innovativt bevæget os i krydsfelter mellem forskellige uddannelser, professioner og aktører i branchen.  

De fælles aktiviteter har været faglige oplæg fra projektpartnerne, gæstelærere og aktører fra branchen i kombination med studieture til de to udviklingsområder: Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land. Vi har tænkt localhood ind ved at besøge nye og ofte små lokale aktører frem for at opsøge de i forvejen velkendte attraktioner.
 
 
Lektor Hans Gelter, Luleå Universitet, som her guides baglæns i Boserup Skov, stod for
et tankevækkede oplæg om guidens normative rolle: The transmodern guide – Beyond co-production and traditional sustainability.

Både de professionelle turudviklere og de studerende har været gennem ”Løvens hule” og præsenteret nye koncepter og turprodukter over for aktører i turismebranchen. Det er et format vi allerede søsatte under INUT i 2017 og det bliver nu forankret på uddannelsen i de to nye moduler inden for innovation og entreprenørskab.

INUT har allerede sat sine spor i studiekulturen på diplomuddannelsen. To af de syv grupper, som i april var til eksamen på RUC i det valgfri modul, har valgt opfølgende at gå til audition i det landsdækkende innovationsprogram turismX.  Gennem INUT-forløbet har de studerende fået oparbejdet et dybere kendskab til branchen samt netværk med dens aktører. Omvendt set har flere i branchen fået øjnene op for, at de uddannede guider – turistførerne – ikke alene behersker de kendte og klassiske turprodukter, men også tænker innovativt og opdyrker nye forretningsområder.
 

Hvad arbejder de studerende med i det valgfrie modul? To konkrete eksempler.

Fra valgfrit modul til forretningsidé
Hvorfor ikke finde på noget, der også er brugbart efter eksamen? Sådan tænkte jeg, da jeg skulle vælge et emne til det valgfri modul på turistføreruddannelsen.

Jeg hedder Bente Hoffmann, og jeg er fan af tankerne om slow travel. Det er en del af Københavns turister også. Det kan man bl.a. læse ud af udenlandske rejseblogs, der beretter om at skippe hektiske sightseeing og fordybe sig i færre oplevelser. Så man ikke vender hjem fra ferie med følelsen af at trænge til … ferie.

Derfor udviklede jeg den første tur til et nyt koncept, Slow Tours Copenhagen. Det er en guidet vandretur i den bynære natur i Jægersborg Dyrehave. Mine gæster kommer med gennem både kendte og ukendte stier i det gamle parforcejagt-landskab, som er UNESCO-verdenskulturarv. De oplever brudstykker af Danmarks og Dyrehavens historie gennem fortællinger. Men de får også en afstressende sansetur, hvor skovens lyde, lugte og synsindtryk har en hovedrolle.

Jeg har testet mit koncept på nogle af branchens aktører, og de mener, at jeg har fat i noget. Så eksamensopgaven er nu flyttet ud i virkeligheden og er en bookbar tur. Se mere på slowtourscopenhagen
 
 
Bente fortæller blandt elletræerne i Dousbad mose i Dyrehaven. 
 
Pølser med historie - og hjertet på rette sted
Som uddannet journalist elsker jeg en god historie, der både underholder og gør mig klogere.

Jeg hedder Lotte Blomgreen og som bosiddende i den sydlige del af Jylland var det oplagt at vælge Nationalpark Vadehavet som scenen for det valgfri modul. Her i Danmarks største nationalpark fortæller jeg den gode historie om bæredygtig fødevareproduktion, der balancerer mellem benyttelse og beskyttelse.

Nogle af historierne er lagt i munden på landmænd, der lever - og overlever - i dette enestående hjørne af Danmark. De har lært gennem generationer, at naturen er den stærkeste, når stormfloden hærger. Men de ved også, at naturen her er sårbar, og at de har arvet pligten til at passe på den.

Med inspiration fra de mange workshops på INUT, hvor vi bl.a. har smagt på brændenælder, set glade høns og drukket øl fra Herslev Bryghus i en højere sags tjeneste, udviklede jeg en oplevelsestur med besøg hos lokale aktører i Vadehavet. Alle sanser kommer i spil – vi skal røre ved kvæget, høre stilheden, smage kødet, lugte havet og se den uberørte natur på halvøen Skallingen.

Bæredygtighed er den røde tråd. Men uden løftede pegefingre. Det autentiske og personlige møde med landmanden skal tale for sig selv. Det er localhood på vestjysk.
 
 

Informationsmøde

Vi holder informationsmøde torsdag den 24. maj kl. 15-17 i bygning 02 på RUC. Se mere på uddannelsens hjemmeside, hvor interesserede kan tilmelde sig mødet. Det er et åbent møde, hvor man også blot kan møde frem.

På informationsmødet fortæller vi om de seneste tiltag og du vil kunne få et konkret indblik i uddannelsens indhold og studiemiljøet.
Uddannelsen hjemmeside
 
 

Kalender

  •  24. maj kl 15-17. Informationsmøde. Bygning 02 på RUC
  •  28. maj tilmeldingsfrist til sprogvurdering på studieskolen
  •  11. juni Sprogvurderinger på Studieskolen
  •  15. juni Ansøgningsfrist for optag på diplomuddannelsen.
  •  10. august kl. 9:30-15:30 Studiestart på efterårssemestret. Bygning 02 RUC.
I det omfang der er ledige studiepladser forlænges optagelsesrunden. Der er et begrænset antal studiepladser, så der er også muligt at komme på en venteliste.

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet formidler viden om såvel nye tider, som nye sider af diplomuddannelsen til turistfører på Roskilde Universitet – bedre kendt som Turistføreruddannelsen på RUC. Intentionen med Nyhedsbrevet er samtidig at dele viden om den turismeforskning, der specifikt er relateret til professionen som guide.

Nyhedsbrevet fra Turistføreruddannelsen kommer 3 gange årligt. De tidligere numre af Nyhedsbrevet kan læses på uddannelsens hjemmeside her
Turistføreruddannelsen er en diplomuddannelse på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) på Roskilde Universitet (RUC).