Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 9 - maj 2019

Kære læser

 
I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen. Årets nye hold guider er allerede aktive på markedet og vi indleder næste optagelsesrunde med informationsmøde den 23. maj på RUC. Studiestarten er den 13. august.

De studerende bliver optaget under den nye studieordning. Her har vi indarbejdet elementer fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme” – forkortet til INUT.  Det bæredygtige perspektiv indgår nu i uddannelsens moduler og indlejres samtidig i turistførernes kompetenceprofil fremadrettet. I foråret har vi også søsat et nyt valgfrit modul med titlen ”Innovativ tur- og oplevelsesdesign. I det nye studieår udbyder vi et nyt modul i entreprenørskab.
 
Overskrifter i nyhedsbrevet:
  • Nye guider anno 2019 
  • Ny studieordning
  • Nyt modul: Innovativ tur- og oplevelsesdesign
  • Nyt fra Turismeforskningen
  • Informationsmøde den 23. maj på RUC
  • Kalenderen – udvalgte aktiviteter
 

Nye guider anno 2019

Efter gennemført praktisk prøve kunne 15 nye guider lade sig fejre ved dimissionsfesten den 30. april på RUC.  Årets hold behersker arbejdssprogene engelsk, tysk, russisk, spansk, italiensk, ungarsk, islandsk og dansk.  Kontaktlisten kan fås ved henvendelse til studieleder Susanne Haraszuk på susanhar@ruc.dk eller studiesekretær Lene Hagbert Hansen på Lhh@ruc.dk

Blandt temaerne i afgangsprojekterne er Det maritime København, Nordisk mytologi samt Tyske og italienske spor i byen.  Ved den praktiske prøve skal dimittenderne demonstrere, hvordan byen kan formidles på bytur i bus, på slentreture i byrummet og omvisning på en kulturinstitution.
 
I år foregik dele af prøven således på Designmuseum Danmark. Her havde projektgruppen ”Green Team” bogstaveligt talt taget de grønne briller for at formidle deres projekt ”København – gennem ”grønne” briller”.  Projektet kobler FNs 17 globale verdensmål sammen med lokale forhold og designløsninger i København/Danmark.

I de valgfrie moduler, hvor de studerende arbejder med konceptudvikling, står bæredygtig udvikling også højt på dagsordenen. Det er et konkret resultat af uddannelsens deltagelse i det tre-årige INUT-projekt i perioden 2017-2019.  Læs mere her  
 

Ny studieordning

 
Studieordningen gælder for kommende studerende. Som allerede nævnt indgår det bæredygtige perspektiv formelt i uddannelsens moduler og indlejres samtidig i turistførernes kompetenceprofil. Vi har også indarbejdet to tilbagevendende diskussionspunkter på møderne i den eksterne fagstyregruppe: Guidernes sprogniveau og aftagernes efterspørgsel på personlige guideprofiler.

I punktform er de nye tiltag:
  • Sprogkravet til arbejdssprog ved optag bliver hævet fra niveau B2+ til C1 i Den Europæiske Sprogportfolie. Sprogniveauet bliver knyttet til de moduler, der udprøver guidning på arbejdssproget.  Det bliver således muligt at blive indskrevet med arbejdssproget dansk og i løbet at studietiden at skifte arbejdssprog på niveau C1 ved at gennemføre en sprogvurdering. 
  • Den praktiske træning bliver skarpere opdelt i to moduler på hver 10 ECTS. Det ene nye modul koncentrerer sig om guidning i bus mens et eksisterende modul (ob5) med slentreture og omvisning på kulturinstitutionerne fastholdes.  Der vil fortsat indgå guidetekniske discipliner i alle moduler. 
  • Det eksisterende teoretiske modul i Interkulturel kommunikation med pilotprojekt (Ob4) bliver nedlagt. Modulets indhold kobles i stedet sammen med et udviklingsorienteret afgangsprojekt, hvor de studerende kan arbejde innovativt og praksisorienteret med egne profiler.  
Uddannelsen bliver fortsat udbudt på fuldtid over et år og på deltid over to år.  Den største strukturelle ændring sker på deltidsstudiet, hvor busmodulet ligger i foråret i det første studieår. De studerende på deltid kan fremover teknisk guide en fastlagt bytur med bus midtvejs i studieforløbet. Det andet studieår på deltid indeholder det eksisterende modul i kommunikation og kulturformidling. Her er fokus på udvikling af de personlige kompetencer med tur- & oplevelsesdesign og kulturformidling i praksis (på slentreture og kulturinstitutioner). Studerende på fuldtid 1 år udarbejder busmodulet parallelt med afgangsprojektet.

Modulopbygningen kan findes på uddannelsens hjemmeside.  Uddannelsens studieelementer forbliver grundlægende de samme.  Modulerne får imidlertid en skarpere profil og deles op i nogle mere grundlæggende og nogle mere udviklingsorienterede moduler.  Strukturen har indbygget en fleksibilitet, så guidernes viden, færdigheder og kompetencer også kan tilgodese nye behov på markedet. De valgfrie moduler i innovation og entreprenørskab kan samtidig bruges, som efter- og videreuddannelsesforløb for alle guider.  

Turistførernes kompetenceprofil skal stå skarpere og matche den globale dagsorden, som turismens organisationer og erhvervet aktuelt også forholder sig til. Wonderful Copenhagen (WoCo) har for flere år siden lanceret en turismestrategi med begrebet Localhood, der handler om turismens lokale forankring og den sociale bæredygtighed. Senest har 29 krydstogtsdestinationer i Østersøregionen underskrevet et manifest om at arbejde for en mere bæredygtig krydstogtsindustri. Det foregik på en konference i København den 7. maj.  Læs mere her

Danske rejsejournalister har også aktuelt holdt debatmøde om bæredygtig turisme Rejsejournalisterne har også aktuelt har bæredygtig turisme med overskriften ”Back to Natur”, jf. Standby.dk - se her

 

Nyt modul: Innovativ tur- og oplevelsesdesign

I foråret 2019 gennemførte vi dette nye modul i et forløb over 6 uger.  Her eksperimenterede 24 studerende med Experience Design Blitz, modtog guldkorn fra forskere og praktikere og fik feedback på deres pitch i Løvens hule. Seks studerende var eksterne deltagere fra branchen. Det var og er et innovativt greb, hvor vi opnår en win-win situation i samspillet: uddannelsens ordinære studerende får branchenær viden og aktører fra branchen får opdateret viden og nye arbejdsmetoder.

Nationalpark Skjoldungernes Land er et af forsøgsområderne under INUT. Til bonussiden hører, at flere af de eksterne deltagere arbejder med udvikling af bæredygtig turisme i Nationalparken, bl.a med et udviklingsprojekt omkring Pop Up Beds og værtskabsklynger. På ideplanet har andre grupper arbejdet med Mormorture i Nationalparken, forstået som ture, der foregår i et adstadigt tempo og opdagelsesture for familier.

Virtuelle tidsrejser, samtidskunsten og gastroturisme er andre emner, der er blevet taget op inden for den guidede tur. Turistfører Anne-Mette Agdal har brugt modulet som en efteruddannelse og lancerer aktuelt sit nyudviklede turkoncept ”Skræddersyede oplevelser – Lolland Falster” i forbindelse ”Madens Folkemøde”, som afholdes på Lolland i maj måned.
 
Mangfoldigheden blomster i denne type udviklingsorienterede moduler til gensidig glæde for studerende/medstuderende, lærerkræfter og løverne fra branchen. Modulet bliver udbudt igen i næste studieår, hvor vi for første gang også skal udbyde modulet ”Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign”.  Modulet er formalisereret i den nye studieordning, og skal nu stå sin prøve i et praksisorienteret samspil med aktører fra branchen.
 
 

Nyt fra turismeforskningen

 
Faglig koordinator på Turistføreruddannelsen og turismeforsker Jane W.  Meged har fået publiceret to nye videnskabelige artikler, der begge beskæftiger sig med deleøkonomien. Den første handler om Free Guided Tours analyseret som en netværksinnovation, den anden handler om Camønoen som en kooperativ deleøkonomisk forretningsmodel.

Meged, J. W. & Zillinger, M.  (2018). Disruptive network innovation on free guided tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18 (3). 303-318.
 
ABSTRACT: This article provides an analysis on how disruptive innovation is spurred by the dynamics of digital and analogue networks in the sharing economy. The analysis builds on a free guided-tour company in Copenhagen. Data is collected in a bottom-up reiterative process, drawing on theories on disruptive innovation and network theory. Between 2013 and 2016, one of the free tour companies in Copenhagen was followed by means of participant observations, interviews with tour guides and interpretation of online documents. Results show that free guided tours based on tips alone and orchestrated within the frame of the sharing economy are not merely a product innovation. More importantly, they entail disruptive market innovations that circumvent traditional industry structures and ultimately produce disruptive organizational innovations where trust in network is the crux. Free guided-tour companies operate as communitarian organizations in extractive business models, and they are game changers in the field of guided tours, and ultimately in the field of tourism
Abstract her
 
Szilvia Gyimóthy & Meged, J.W. (2018) The Camøno: A Communitarian Walking Trail in the Sharing Economy. Tourism Planning and Development. 15(5). 496-515.
 
 
ABSTRACT: To overcome socioeconomic decline, Danish coastal communities attempt to harness the potentials of the collaborative economy with novel forms of communitarian initiatives in tourism. This paper assesses the emergent business model of the Camøno walking trail, which was conceived as an alternative, bottom-up initiative to leverage tourism in Southern Denmark. To understand its rapid uptake and success, we draw on theorizations of value creation in alternative and sharing economies as a reframing process, with due attention to the transformation of non-market resources into commodities (public land, volunteer labour, sense of place). Based on a two-year-long ethnographic fieldwork chronicling the consolidation of the Camøno, we analyze these reframing processes and identify three domains of collaborative governance; the governance of affect, the governance of ownership and the governance of exchange. The paper concludes with a discussion of the institutionalization of ad-hoc, alternative business models with due attention to policy recommendations in a European rural context.
Abstract her
 
 

Informationsmøde den 23. maj på RUC

 
Vi indleder optagelsesrunden med et informationsmøde på RUC torsdag den 23. maj kl. 15-17.  Her præsenterer vi uddannelsens indhold, opbygning og optagelsesprocessen.  Vi fortæller også om branchen, de nye trends og arbejdsmarkedet for professionelle guider. Alle interesserede er velkomne.  Mødet foregår i bygning O2, hvor undervisningen gerne foregår. Tilmelding kan ske på uddannelsens hjemmeside her.

Hvis du vil søge optagelse på uddannelsen, men ikke kan deltage i informationsmødet, så finder du også praktiske informationer på hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte studieleder Susanne Haraszuk på tlf. 4674 2148 og email susanhar@ruc.dk    

Skal du have foretaget en sprogvurdering, så vær opmærksom på, at Studieskolen har tilmeldingsfrist den 28. maj.  Sprogvurderingerne foregår den 12. juni.  Læs mere her.
 
 

Kalenderen - udvalgte aktiviteter

 
23. maj kl. 15-17: Informationsmøde om Turistføreruddannelsen i Geofagsal bygning 02
 
28. maj. Tilmeldingsfrist til sprogvurdering på Studieskolen (foregår den 12. juni).  
 
17. juni. Ansøgningsfrist for optagelse på diplomuddannelsen  
 
13. august kl. 12-18. Studiestart på efterårssemesteret på diplomuddannelsen  
 
08. oktober kl. 15-18. Dialogmøde og gensyn med årgang 2019 i Geofagsal bygning 02.