Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 13 - november 2020

Kære læser

 
I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen – og om aktuel turismeforskning i tilknytning til professionen.
 
Her i efteråret har vi gennemført de tre første workshops i et udviklingsprojekt, der sætter fokus på omstilling til bæredygtig turismeudvikling i lyset af Coronakrisen. Deltagerne er aktører fra branchen, studerende, forskere og undervisere.  Projektet er koblet til uddannelsens to valgfri moduler inden for bæredygtig entreprenørskab og støttet af Fonden for Entreprenørskab økonomisk. De to moduler bliver udbudt primo 2021 – også for eksterne deltagere. Vi holder informationsmøde den 1.12 om modulerne og optag. I nyhedsbrevet skriver vi også om aktuelle publikationer.
  • Workshops om omstilling til bæredygtig turismeudvikling
  • De valgfri moduler inden for innovation og entreprenørskab
  • Informationsmøde den 1. december om de valgri moduler
  • Nye Publikationer i 2020
  • Bæredygtig entreprenørskab på de videregående uddannelser
Walkshop i bydelen Trekroner, hvor deltagerne undervejs reflekterer og udveksler tanker og ideer. Foto: Sofie Cold-Ravnkilde
 

Workshops om omstilling til bæredygtig turismeudvikling

Formatet på hver workshop er en god blanding af faglige oplæg, en oplevelsesdel samt videndeling med  aktiv deltagelse.  De to sidste workshops ud af fem mulige foregår i januar og februar i tilknytning til de valgfrie moduler.
 
I den første workshops tog vi med et oplæg fra lektor Jesper Holm/RUC  forsmag på det nye Laboratorium for Entreprenørskab, som er placeret i Roskilde Universitetsbibliotek. Oplevelsesdelen bestod af en walkshop i bydelen Trekroner og et besøg i den økologiske landsby Munksøgaard med turistfører Eva Diekmann, som lokalguide. Undervejs arbejdede deltagere i små grupper ud fra en speciel FN-verdensmål-Bingoplade, som vi udviklede til dagen. 
 
Vi samler indtryk, udtryk og aftryk i korte videoer for hver workshop. Den første video kan ses her
 
 Refleksionsdelen på Café Knarr hvor  indtryk og aftryk bearbejdes og fældes ned.  Foto: Sofie Cold-Ravnkilde
Den næste workshop løb af stablen på Roskilde havn/Café Knarr, hvor tre markante lokale aktører - Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og Visitfjordlandet - fortalte om, hvordan virksomhederne arbejder med bæredygtig turisme.  I oplevelsesdelen lagde vi vejen forbi restauranten Snekken-Trattoria, som også ejer et slagteri, producerer egne økologiske kødprodukter samt pizzaer vi kan købe i fødevarebutikkerne. Det er et tankevækkende eksempel på virksomheders kreative evne til at omstille og nytænke – især under krisen.
 
Den tredje workshop foregik i videncenter C4 i Hillerød og havde natur- og kulturlandskabet som tema. Sitemanager Jesper Munk Andersen fra Parforcejagtlandskabet bidrog med oplæg om, hvorfor dette landskab hører med på UNESCO’s liste over verdensarv? Og hvordan FNs verdensmål er blevet indarbejdet i formidlingen?
 
Fire små lokale virksomheder bidrog med hver deres passion og vinkel: Birgit Lehmann har været med til at udvikle Parforce Rideruten, Stine Boelsmand arbejder med Parforcetours i hestevogne og Bente Hoffmann tilbyder Slow Tours til fods i Dyrehaven. Nina Dolleris er kvinden bag Ninas Naturcafé.
 
Rideruten gennem Parforcejagtlandskabet på på 75 km. og strækker sig fra Dyrehaven til Esrum Kloster. Foto Parforce.dk
 

De Valgfri moduler inden for innovation og entreprenørskab

Modulerne ”Innovativ tur- og oplevelsesdesign” og ”Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign” bliver udbudt over 6 uger i perioden fra den 26. januar til den 12. marts 2021. Der er en uges pause undervejs.  Modulerne bliver udbudt for både de ordinære studerende på uddannelsen og for eksterne deltagere. Modulerne betegnes også ”Enkeltfag”.
 
Målgruppen for Innovationsmodulet er turistførere, lokalguider og medarbejdere i virksomheder, der arbejder med tur- og oplevelsesprodukter – og som samtidig søger nye værktøjer til at viderevikle sin praksis. Modulet giver ny viden på området fra forskere og praktikere, nye greb i værktøjskassen og innovation, som arbejdsmetode. Deltagerne arbejder med udvikling af egne koncepter/produkter.
 
For begge moduler gælder, at deltagerne får en vejleder tilknyttet og faglig feedback på ideer/planer – også i ”løvens hule”.  Deltagerne indgår i et dynamisk studiemiljø, hvor man opbygger nye professionelle netværk.  I 2021 bliver der ekstraordinært også et fagligt samspil med de førnævnte workshops i udviklingsprojektet.
 
Målgruppen for entreprenørskabsmodulet er turistførere, turledere og lokalguider, som allerede er i gang med at udvikle egen virksomhed og derfor har et forhåndskendskab til forretningsplaner.  Modulet giver nye viden på området fra forskere og praktikere, nye greb i værktøjskassen og nye redskaber til at udvikle en forretningsplan.  Deltagerne arbejder helt konkret med udvikling af en forretningsplan.
 
De valgfri moduler er blevet udviklet og gennemført under et nu afsluttet projekt ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme” – finansieret af Innovationsfonden. Vi har løbende skrevet om udviklingsarbejdet i uddannelsens nyhedsbreve og givet konkrete eksempler på, hvad de studerende og eksterne deltagere har arbejdet med i modulerne. Nyhedsbrevene ligger på hjemmesiden her
 

Informationsmøde den 1. december om de valgfri moduler

Informationsmødet foregår tirsdag den 1. december kl. 16:30-17:30. Tilmelding sker på uddannelsens hjemmeside. Her vil det også fremgå, om mødet kommer til at foregå virtuelt afhængig af de aktuelle Corona-restriktionerne.  Alle er velkomne til at melde sig til mødet.
 
Se hjemmesiden her
 
På hjemmesiden study.ruc.dk kan du se datoer og indhold i undervisningen. Vejledning kan aftales fleksibelt på andre datoer en dem, der fremgår af planen.
Modulerne bliver udbudt parallelt og har en række fælles studieaktiviteter omkring trends i turisme og den aktuelle situation i branchen. I de selvstændige opgaver arbejder deltagerne med forskellige læringsmål, hvor der er stor forskel på at udvikle et koncept/produkt eller en konkret forretningsplan.  
 
Ansøgningsfristen er sat til den tirsdag den 15. december. Prisen for eksterne deltagere er kr. 7000 og betaler forud for modulstarten. Eksterne deltagere bliver indskrevet, som studerende på RUC, og skal opfylde adgangskravene til en diplomuddannelse: mindst en kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Kontakt uddannelsesleder Susanne Haraszuk for nærmere information på susanhar@ruc.dk, tlf. 4674 2148 eller mobil 2120 4630.
 

Nye Publikationer i 2020

Turismeforsker lektor Jane W. Meged, som også er faglig koordinator og underviser på Turistføreruddannelsen, har i 2020 fået udgivet nedenstående publikationer:
 
Gyimothy, S, Pérez, SM, Meged, JW & Wilson, J 2020, Contested Spaces in the Sharing Economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 20, no. 3, pp. 205-211. Link
 
Meged, JW 2020, Guides on a crossroad - between deregulation and entrepreneurship. (Eds.) Walmsley, A. et al Tourism Employment in Nordic Countries. Trends, Practices and Opportunities. Palgrave Macmillan. Cham.
 
Holm, J, Kaae, BC, Meged, JW & Caspersen, O.H. 2020, Strategi og værktøj til udvikling af økoturisme i Danmark: med afsæt i bynære parker. Roskilde Universitet, Roskilde.
 

Bæredygtig entreprenørskab på de videregående uddannelser

Fonden for Entreprenørskab har kortlagt tiltag indenfor bæredygtigt entreprenørskab på de videregående uddannelser. Rapporten fra oktober 2020 ”Entreprenørskab med formål - Bæredygtig Entreprenørskab på de videregående uddannelser” kan hentes her
 
Tre af aktiviteterne på diplomuddannelsen til turistfører indgår i kortlægningen på Roskilde Universitet. (s. 28).  Ud over de to valgfri moduler nævnes det obligatoriske modul ob4: Turdesign og bæredygtig turismeudvikling”. Uddannelsen indgår også i tre af strategiske tiltag på universitet: det nu afsluttede tre-årige projekt ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme”, det ovennævnte projekt fra Fonden for Entreprenørskab samt aktiviteter i INVIO – Innovationsnetværk for oplevelseserhverv.