Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 8 - november 2018

Kære læser

I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen. Lige efter årsskiftet søsætter vi et nyt valgfrit modul med titlen ”Innovativ tur- og oplevelsesdesign". Dansk er nu formelt et adgangsgivende arbejdssprog ved optag på uddannelsen, så vi sætter nu også fokus på danske målgrupper i i studieaktiviteterne.  Vi har en ny studieordning på bedding og her indarbejder vi elementer fra forsknings- og udviklingsprojektet INUT – en forkortelse af titlen ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme”.  Det bæredygtige perspektiv indgår i uddannelsens moduler og bliver indarbejdet i turistførernes kompetenceprofil i fremover.
 
Overskrifter i nyhedsbrevet:
  • Nyt modul: Innovativ tur- og oplevelsesdesign
  • INUT: Green is the new Black
  • Ny Studieordning på bedding
  • Verdenskulturarvsdag i Roskilde
  • Ny bog om værtskab og oplevelser
 

Nyt modul: Innovativ tur- og oplevelsesdesign

De sidste to år har vi, som en del af det tre-årige INUT-projekt, eksperimenteret med innovative arbejdsformer. De studerende har også været gennem ”Løvens hule” og modtaget feedback på deres projektideer fra aktører i branchen. I januar 2019 bliver det nye modul udbudt for uddannelsens studerende. Vi åbner samtidig for, at andre deltagere også kan tilmelde sig modulet, som starter i ultimo uge 4 og løber over 6 uger.  Vi holdet et gåhjemmøde for interesserede på RUC den 4. december kl. 15 og ansøgningsfristen er den 14. december. Planen og de praktiske oplysninger bliver tilgængelig på uddannelsens hjemmeside medio november. Prisniveau kr. 5000.  Se Diplomuddannelsen til Turistfører.
 
Vandkant og bykant er elementer i turen: Edge Zones - Perspectives on Copenhagen & Sustainability.  
 
 

INUT: Green is the new Black

I foråret 2018 stod vi på Turistføreruddannelsen for et turudviklingsprojekt under INUT. Gennem en række workshops har en gruppe entreprenante guider og de studerende udviklet turprodukter og koncepter med fokus på bæredygtig bynær naturturisme.  Udviklingsområderne er København/Naturpark Amager og Roskilde/Nationalpark Skjoldungernes land.  På et evalueringsmøde i oktober har vi fået tilbagemeldinger på, hvordan det så er gået i første sæson med at implementere de nye turprodukter?

Tilbagemeldingerne går i flere retninger. Den gode turistsæson har i praksis betydet, at der ikke har været et stort behov eller overskud til at søsætte de nye ture. Til gengæld er elementerne fra de nye ture blevet implementeret i de ordinære turprodukter på markedet og har dermed ramt en meget bred målgruppe.  Fotoet ovenover viser en situation fra en bytur for de studerende, hvor begreberne vandkant og bykant bruges til perspektivere bæredygtig udvikling i København.

De guidevirksomheder, som i forvejen udvikler ture og har egne platforme, har ikke så overraskende også været hurtigst til at omsætte turprodukterne i praksis. Et eksempel på dette er turproduktet Green i the new Black, som virksomheden Københavnerture/Copenhagenthisway har lanceret. Se præsentationen på video her.
 
Blandt deltagerne har der vist sig behov og interesse for udvikle et netværk, som en fortsættelse af dagsordenen i INUT. Der er allerede taget initiativ til at fortsætte udviklingsarbejdet gennem INVIO - et innovationsnetværk inden for oplevelsesøkonomi, se her
I det nye år kommer der svar på, hvor mange midler, der stilles til rådighed via INVIO.

Læs mere om turudviklingsprojektet og se eksempler på de studerende turkoncepter I Nyhedsbrev nr. 7.
 
FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling  
 

Ny Studieordning på bedding

Den igangværende større revidering af studieordningen har været undervejs i flere år, mens vi løbende har kunnet foretage mindre opdateringer.  Den nye studieordning får virkning fra 1. august 2019, dvs. næste optagelsesrunde.  Vi indarbejder aktuelt de to mest tilbagevendende diskussionspunkter på møderne i den eksterne fagstyregruppe: Guidernes sprogniveau og aftagernes efterspørgsel på personlige guideprofiler. Derudover indarbejder vi et specifikt fokus på bæredygtig udvikling i turismen i overensstemmelse med INUT-projektets aktiviteter – og implicit også FNs 17 verdensmål.

I punktform arbejder vi med følgende nye tiltag:
  • Sprogniveauet til arbejdssprog ved optag forventes at blive hævet
  • Den praktiske træning forventes at blive mere fokuseret i to store moduler på hver 10 ECTS, hvoraf det ene modul alene koncentrerer sig om guidning i bus. Der skal fortsat indgå guidetekniske discipliner i alle moduler
  • Det eksisterende teoretiske modul i Interkulturel kommunikation med pilotprojekt (Ob4) forventes nedlagt. Modulets indhold kan i stedet kobles sammen med et udviklingsorienteret afgangsprojekt, hvor de studerende kan arbejde innovativt og praksisorienteret med egne profiler
Studieordningen skal derudover været tilpasset de studieadministrative hensyn og standarder. Den forventes klar ved årsskiftet.
 
 Foto fra professor Lisbet Christoffersen forelæsning i Konventhuset på Verdensarvsdagen
 

Verdensarvsdag i Roskilde

 
Som et nyt tiltag afholdt Roskilde Domkirke en verdensarvsdag, hvor uddannelsesinstitutionerne i Roskilde kunne byde ind med kulturelle aktiviteter. I samsråd med menighedsrådet tilbød vi at flytte en af de faste studieaktiviteter på uddannelsen til Konventhuset og gøre aktiviteten offentligt tilgængelig. Professor Lisbet Christoffersen, RUC, tilpassede derfor sin forelæsning til dagens tema med overskriften: Roskilde Domkirke i det religiøse landskab i Danmark. Vi har fået positiv feedback for dette initiativ. Andre succesfulde aktiviteter var målrettet folkeskoleelever, som nu kan nikke genkendende på mobilen til Harald Blåtands Initialer i runetegn.

 

 

Ny bog om værtskab og oplevelser

 
Med titlen ”Man synger da ikke på et universitet” har Charlotte Emmery, ekstern lektor på Turistføreruddannelsen, sammen med Nanna Balsby designet en inspirationsbog om værtskab og oplevelser. De har formået at gøre forskningsresultater og undersøgelser tilgængelig for en bred målgruppe på en overskuelig og inspirerende måde. Bogen refererer til forskere, hvis materialer i forvejen læses på Turistføreruddannelsen. Derfor indgår denne bog fremover, som en introduktionsbog sammen med baggrundsmaterialerne.
 

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet formidler viden om såvel nye tider, som nye sider af diplomuddannelsen til turistfører på Roskilde Universitet – bedre kendt som Turistføreruddannelsen på RUC. Intentionen med Nyhedsbrevet er samtidig at dele viden om den turismeforskning, der specifikt er relateret til professionen som guide. 

Nyhedsbrevet fra Turistføreruddannelsen kommer 3 gange årligt. De tidligere numre af Nyhedsbrevet kan læses på uddannelsens hjemmeside her

Turistføreruddannelsen er en diplomuddannelse på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) på Roskilde Universitet (RUC).