Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 15 - Juni 2021

Kære læser

I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen – og om aktuel turismeforskning i tilknytning til professionen.
 
Nyhedsbrev nr. 15 sætter fokus på det nye hold turistførere, som har gennemført uddannelsen under de historiske omstændigheder: undervisning online, lukkende museer og mikrofontræning med mundbind. Hvad er det så for et marked de nye turistførere kommer ud til? Hvilke kompetencer er der mon især behov for? 
 
Et historisk foto anno 2021: Guider med mundbind. Foto: Paul Hartvigson 
 
Forskningen viser, at Covid-19 har accelereret trends, som markedet kendte til i forvejen, såsom digitaliseringen, (gen)opdagelsen af naturen og især den bynære naturturisme. Andre trends er niche turisme, luksus turisme og skræddersyende oplevelser også af de klassiske produkter. Som nok alle bekendt har den udenlandske turisme været på nulpunktet. Derfor handler om en genstart, hvor FN’s 17 verdensmål indgår i det bæredygtige udviklingsperspektiv. Danskere har (gen)opdaget hjemmefronten som turistmål og nu er spørgsmålet om interessen varer ved, når grænserne igen er åbne? I afgangsprojekterne har de studerende kunnet tage afsæt i disse trends.  
 
Nyhedsbrevet indeholder følgende overskrifter.
  • Dimission - Turistførere årgang 2021
  • De studerendes afgangsprojekter og guideprofiler
  • Informationsmøde 10. juni og studiestart 2021
  • Ny Facebook-side om uddannelsen
  • Eksterne aktiviteter
 

Dimission - Turistførere årgang 2021

Turistførerne årgang 2021 blev fejret ved dimissionen den 1. juni på RUC. For nogle studerendes vedkommende var det eneste gang de fysisk har været til stede på Campus i forårssemestret 2021. Den praktiske træning er typisk foregået i København og den teoretiske undervisning omlagt til online via TEAMS eller Zoom. 
Sekretariatsleder Hermod Ringgaard holdt den formelle tale på instituttets vegne og kunne overrække eksamensbeviserne uden nærkontakt og det obligatoriske håndtryk. Foto: Susanne Haraszuk
Uddannelsesleder Susanne Haraszuk lagde i sin tale vægt på tre overskrifter, som karakteriserer både studieåret og afgangsprojekterne:
  • Den virtuelle verden er nu slået igennem med studieaktiviteter online og udviklingen af nye digitale kompetencer. Det afspejler sig også i de studerendes fokus i afgangsprojekterne og i de valgfri moduler. Se eksempler senere.
  • Omstilling til bæredygtig turismeudvikling er konkret blevet indarbejdet i uddannelsens moduler. Her har et udviklingsprojekt støttet af Fonden for Entreprenørskab fungeret som en løftestang i den retning. Vi har i årets løb kunnet afholde en række workshops for både studerende og eksterne deltagere fra branchen, Der har skabt rammer for en lang tættere dialog mellem uddannelsen og markedet.
  • Mangfoldigheden af guideprofiler. De studerende – og dermed de nye guider - arbejder i dag med deres guideprofiler i studietiden. De fleste har guideerfaringer på forhånd og flere har allerede egen guidevirksomhed. Branchen har længe efterspurgt de ”personlige guideprofiler” på samarbejdsmøderne med uddannelsen. Med det aktuelle behov for nytænkning i genstart af dansk turisme er der netop brug for en større mangfoldighed. 
Årets hold guider allerede nu på vandringer i Nationalpark Skjoldungernes Land, sejlture i Københavns havn og på Roskilde Fjord og arrangerer cykelture i hele Danmark.
 
Fra venstre: Dorte Vistrup Madsen, Trine Harvøe Kristensen, Lisa Tomlinson, Jørgen Spo Madsen, Aya Sawahiro, Vibeke Dahl Andersen og Annabel Wendel Voller.  Henrik Gutte Koch var på Guidejob. Foto: Paul F. Hartvigson.
 
Den samlede liste med kontaktinformationer til de nye turistførere fås ved henvendelse til uddannelsesleder susanhar@ruc.dk eller studiesekretær lhh@ruc.dk.  
 

De studerendes afgangsprojekter og guideprofiler

Guidernes kernekompetencer er fortsat, at de har baggrundsviden og -forståelse og behersker de klassiske kommunikations- og guidediscipliner. Det udgør 2/3 af det obligatoriske stof på uddannelsen. Gennem studietiden specialiserer de studerende sig via deres arbejdssprog/målgruppelande og har derudover et valgfri modul samt et afgangsprojekt.
 
Tre af årets fem afgangsprojekter tager afsæt i den digitale verden, hvor det første projekt med titlen ”Tilpasning af turistguiders arbejdsmådefor at udbyde virtuelle ture” omtales nedenfor. Det samme gør projektet ”Transformering af Guiderollen - Fra Grim Ælling til Smuk Svane - Et Autoetnografisk Studie”.
 
Et tredje projekt stiller spørgsmålet ”Turistførere i en brydningstid - og hvilken rolle spiller netværk? hvilket bliver undersøgt via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt guider kombineret med teorier om netværkssamfundets udvikling.  
 
De to sidste projekter handler om turistførernes udvidede roller. Den ene stiller spørgsmål om Turistførerens potentielle rolle i Destinationsudvikling på Nyholm?  og baserer sig på en række kvalitative interviews. Det andet projekt bygger også på kvalitative interviews med spørgsmålet: Kan turistførere blive attraktive medarbejdere i museumsbranchen?  
 
Afgangsprojekter, der indeholder fortroligt materiale kan gøres fortrolige og bliver dermed ikke offentligt tilgængelige. Ellers er normen, at afgangsprojekterne er søgbare på Roskilde Universitetsbiblioteks hjemmeside og https://soeg.kb.dk/
 
Bemærk nedenfor at flere guideprofiler har et link til en kort præsentation på video.
 

Tilpasning af turistguiders arbejdsmåde for at udbyde virtuelle ture

 

Af Aya Sawahiro og Jørgen Spo Madsen

 

I vores projekt har vi undersøgt hvordan turistguider kan tilpasse sig og omdefinere deres arbejdsmåde, så de kan udvikle og markedsføre virtuelle ture. 
 
Vi var nysgerrige på muligheden for virtuel turisme, og derfor observerede vi 3 turistguiders virtuelle ture og interviewede dem derefter. Dataerne blev analyseret efter BMC-modellen og Megeds forførelsesstrategier. guiderne anvender simpelt udstyr i form af en smartphone og en gimbal. De bruger sociale medier for at markedsføre deres ture. De benytter deleøkonomiske principper i form af netværk. Guiderne bruger også erfaringer og forførelsesstrategier fra deres regulære ture, og alle er opmærksomme på vigtigheden af at skabe intimitet.
 
Guiderne er enige om, at virtuelle ture er kommer for at blive, og at de ikke er en konkurrent til fysiske ture, men er et selvstændigt produkt, som kan skabe en synergi.
 
Guideprofiler:
 
Aya Sawahiro, er fra Japan og har baggrund som bibliotekar. Hun er også skribent og oplægsholder om Danmark til japansk publikum. Hendes modersmål er japansk, som også er hendes arbejdssprog. 
 
Jørgen Spo Madsen er uddannet cand.ling.merc. i engelsk og har arbejdet som selvstændig oversætter siden 1996. Efter 3 års arbejde som turistguide på større seværdigheder i København og Nordsjælland har Jørgen nu startet sin egen turistvirksomhed, Copenhagen by George.
 
 
Transformering af Guiderollen - Fra Grim Ælling til Smuk Svane. Et Autoetnografisk Studie 
Af Annabel Wendel Voller, Lisa Tomlinson og Vibeke Dahl Andersen
 
”Hvordan kan vi designe en træningsmetode, der kan afkorte vejen til at blive den bedste version af os selv som guide, som også kan bruges af andre nye og rutinerede guider? Dette spørgsmål stillede vi os selv i erkendelse af, at ikke alle uddannede guider nødvendigvis brænder igennem i mødet med de forventninger dagens gæster kommer med. Nogle er født ind i guiderollen, andre skal vokse ind i den gennem erfaring, og derfor enten ikke kommer i gang eller ikke oplever den succes i jobbet som håbet.
 
Vi har med baggrund i teori om transformativ læring og guideformidling/interpretation udviklet og afprøvet et læringsforløb med udgangspunkt i analyse af egen guidepræstation ud fra videooptagelser. Fordi vi har brugt os selv som casestudie, har vi optimeret læringsforløbet med de værktøjer, som vi fandt allermest effektive for guidelæring. Og i den proces nåde vi frem til, at vores største læringspotentiale ikke lå i traditionelle kommunikationsøvelser, men i øvelser inspireret af traditionel fortællekultur. Fortælleøvelser, der transformerer vores egen selvforståelse til storytellere, så vi står stærkere i guiderollen.
 
Vi har på den baggrund designet læringsforløbet som en vekselvirkning mellem videoanalyse, gruppereflektioner, fortælleøvelser og et analyseskema vi udviklede. Resultatet af træningsprogrammet viser en overraskende stejl læringskurve, jo sværere man har med at brænde igennem. Men alle opnåede vi, at vi har lettere ved at huske vores stof, gøre det mere levende og brænder mere igennem i en mere overbevisende guideoplevelse.  Alt sammen noget, som vi vil videreudvikle til kursusmateriale. 
 
 
Guideprofiler:
 
Annabel Wendel Voller er halv dansker/halv australier og uddannet cand.mag. i kultur, kommunikation og globalisering med speciale i turisme. Hun har en baggrund som oversætter og kommunikationsmedarbejder i Rigspolitiet og driver på 5 år www.bikingpeople.dk med cykelferiepakker. Som guide på dansk og engelsk brænder hun for at guide cykelture i og uden for København med fokus på at opdage de små hyggelige lokalmiljøer krydret med natur- og madoplevelser og formidling om dansk kultur og historie.
 
Lisa Tomlinson er født og opvokset i USA og har boet i Danmark i 30 år. Lisa er cand.merc. og har en baggrund som produktionsleder i den danske TV branche og som rejselederkoordinator i et dansk rejsebureau. Hun elsker at udforske lokale mikroproducenter af mad og vin og laver gerne den slags ture kombineret med kultur - både på dansk og engelsk. 
 
Vibeke Dahl Andersen er uddannet inden for økologisk jordbrug, som folkeskolelærer med fokus på museal formidling og har 10 års erfaring fra museumsverdenen som aktiv viking. Med en tværfaglig specialisering brænder Vibeke for at guide om kulturhistorie og især om kulturplanter, haver og landbrugskultur gennem tiden og i dag, gerne set i et bæredygtigt perspektiv. Vibeke guider på dansk.  
 
Turleder, natur- og kulturguide
 
 
Dorte Vistrup Madsen som turleder på en kombineret sejl- og vandretur i Roskildes fjordlandskab. Foto: Susanne Haraszuk
 
Dorte Vistrup Madsen's afgangsprojekt handlede om guider i netværkssamfundet. Dorte har boet i København i 30 år, men bor nu i Roskilde By. Dorte har en mangeårig baggrund inden for HR og har i flere år været turleder bl.a. i Dansk Vandrelaug.
 
Dorte holder meget af at vandre med grupper i den danske natur, men fungerer også som rejseleder på vandreture i udlandet. Det er Dortes ønske at formidle den glæde ved at færdes i naturen, som hun selv føler. Dorte kombinerer gerne hendes HR baggrund med naturen og arrangerer på opfordring Teambuilding arrangementer kombineret med vandreture eller kulturture.  
 
 
Turistfører og havneguide
Af Henrik Gutte Koch:
 
Mit diplom afgangsprojekt som turistfører handlede om turismen på havnen i København, hvor jeg fordybede mig i mulighederne for turismens fremtidige destinationsudvikling på Nyholm, det historiske center for Danmarks gamle orlogsværft og marinestation, vores maritime arnested, og grunden til at der overhovedet er noget der hedder Danmark!
 
Jeg har i mine unge dage været i turismebranchen, bl.a. uddannet som airguide og senere destinationschef hos Spies Rejser. Siden blev jeg tandlæge og kæbekirurg i er årrække, og de sidste par år har jeg specialiseret mig som havneGuide og storyteller med egen kanalbåd i Københavns havn, med besejlingsaftale med By & Havn. Se mere om guideprofilen på www.gutte.dk
 

Informationsmøde 10. juni og studiestart 2021

Mange guider kan identificere sig med udsagnet: 'Born to be guide'. Det er Henrik Gutte et godt eksempel på: efter en lang karriere vender Henrik tilbage til guidejobbet. Fællesnævnerne for uddannelsens studerende er typisk en iboende lyst til selv at rejse, gå på opdagelse og lære om nye steder og levemåder.
 
Kender du personer, som kan nikke genkendende til overstående, så holder vi informationsmøde om næste optag den 10. juni. Det foregår online via Zoom kl. 15-17.  Linket er her og findes fås også på uddannelsens hjemmeside under ”Infomøde”. Hvis du ønsker er reminder en time før mødet starter, så send allerede nu en mail til susanhar@ruc.dk.
 
Alle er velkomne til mødet online, hvor du får et konkret indblik i uddannelsens indhold og opbygning samt arbejdsmarkedet for de uddannede guider. På hjemmesiden kan du se flere eksempler på, hvordan turistførerne bruger den i praksis. Læs mere på hjemmesiden her
 
Ansøgningsfristen er 15. juni 2021. Studiestart er den 13. august. Adgangskravene til en diplomuddannelse: mindst en kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. 
Kontakt uddannelsesleder Susanne Haraszuk for nærmere information på susanhar@ruc.dk, tlf. 4674 2148 eller mobil 2120 4630.
 

Ny Facebook-side om diplomuddannelsen til turistfører

Nu har ”Diplomuddannelsen til turistfører” fået sin egen side på Facebook. Den er offentligt tilgængelig modsat de interne og lukkede FB- grupper for uddannelsens aktuelle studerende.
 
På den nye FB-side vil uddannelsen dele nyheder målrettet kommende som gamle studerende, samt alle der interesserer sig guidefaget i turisme- og oplevelseserhvervet.
En eksemplarisk bytur med bus i København. Foto: Susanne Haraszuk 
 
Vi vil løbende give indblik i uddannelsen indhold. Vi vil give ordet til uddannede turistførere, hvor de fortæller om deres forskelligartede arbejdsliv, og hvad det har betydet at blive turistfører. Og vi vil åbne op, invitere og dele når der kommer relevante arrangementer, seminarer, konferencer, webinarer m.v. for interesserede.
 
Vi glæder os til at komme i gang. Foran os ligger der et stort arbejde, men også et stort potentiale, når uddannelsen og turistførerne skal være med til at genstarte turismen post Covid-19. Her har videns institutioner og forskning en særlig rolle og forpligtigelse og den vil vi gerne være med til at formidle.
 

Eksterne aktiviteter

”I genstarten af turismen fra det historiske nulpunkt, er FNs 17 verdensmål det globale bud på, hvordan det foregår i et bæredygtigt udviklingsperspektiv. Det står konkret på dagsordenen på Roskilde Universitet (RUC), hvor de professionelle guider bliver uddannet på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldt Turistføreruddannelsen.
 
Guiderne har en unik platform til at kunne sætte verdensmålene i spil via den personlige dialog med gæsterne. Derfor kan guiderne spille en aktiv rolle i genstarten af turismen. Det handler absolut ikke om ”løftede pegefingre”, men professionelt at tilpasse turistoplevelserne tidens trends”.
 
Ovenstående citat er hentet fra en artikel, der blev bragt den 28.maj i Nyhedsbrevet fra Danmarks Rejsebureau Forening (DRF).  Hele artiklen kan læses her
 
DRFs nyhedsbrev henviser også til en artikel fra sidste år, hvor budskabet var, at mange kombinerer turistførererhvervet med rejselederjobs i skuldersæsonen. Med turismen sat på pause kunne og - det gælder fortsat - kan tiden bruges til et kompetenceløft. Der er relativt set flere rejseledere på uddannelsen nu end tidligere. Det har givet et ekstraordinært globalt orienteret studiemiljø med rejseledernes erfaringer fra alverdens lande.
 
Studieaktiviteterne på uddannelsen er IKKE kedelige – ej heller online. Tværtimod åbner det for nye kompetencer, som kan bruges i mange andre sammenhænge.  Det giver Charlotte Emmery en prøve på neden for.
Charlotte Emmery står for online-undervisning i kropssprog sendt fra et studio på RUC. Foto: Jane W. Meged.