Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 12 - Juli 2020

Kære læser

 
I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen – og om aktuel turismeforskning i tilknytning til professionen.

Dette ekstraordinære juli-nummer 2020 udkommer i anledning af, at årets nye hold turistførere med to måneders forsinkelse nu har afsluttet diplomuddannelsen. I nyhedsbrevet får du eksempler på, hvad guiderne har arbejdet med i diplomprojekterne samt deres forskellige guideprofiler.  Optagelsesrunden til næste studieår er godt i gang og blandt ansøgerne er der i år en del rejseledere. De benytter pausen i de udenlandske rejser til at videreuddanne sig.

Vi præsenterer en serie workshops i et udviklingsprojekt, der er støttet af Fonden for Entreprenørskab.  Vi følger også op på de eksterne netværksmøder for tur- og oplevelsesdesignere i INVIO-regi.  
  • Turistførere årgang 2020
  • Diplomprojekter og guideprofiler
  • Fra Havn til København med Mærsk ombord
  • Forforståelse af formidling på et museum
  • Optagelsesrunde med studiestart den 11. august
  • Fonden for Entreprenørskab – nyt projekt
  • INVIO-events
 
 
Foto: Susanne Haraszuk

Turistførere årgang 2020

Årgang 2020 tæller 14 nye turistførere med arbejdssprogene: engelsk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og dansk.  Årets hold er og forbliver enestående på flere måder: Det er første og forhåbentligt sidste gang, at  nye guider først kommer på markedet omkring Sankt Hans, dvs. midt på året og i højsæsonen, som undtagelsesvis i år er et lavpunkt. Det er også første og sidste gang, at et studieår i en overgangsfase kører med to forskellige studieordninger med hensyn til formatet på det afsluttende diplomprojekt.

Traditionen tro bliver årets nye turistførere fejret med taler, bobler og lagkage. Den officielle fejring vil dog først finde sted, når universiteterne igen åbner for sådanne festlige aktiviteter. Vi glæder os til at kunne fejre holdet på RUC med et forsinket men STORT og velment TILLYKKE. De fortjener dette.

Turistførerforeningen TFF har sendt en invitation til de nye turistførere. Vi håber, at andre aktører i branchen også tager godt imod det nye hold, som er så parate til at guide gæster rundt i Danmark efter to måneders forlænget studietid.  Listen med kontaktinformationer til de nye turistførere kan fås ved henvendelse til uddannelsen ved susanhar@ruc.dk
 
I Corona-tider med” benspænd” – ikke mindst i turismen - er der brug for at tænke i kreative løsninger og kunne spille på flere tangenter. Detailfoto fra værk af Vauier, Nöel og Andersen 1985 på Museet for Samtidskunst v. Susanne Haraszuk
 

Diplomprojekter og guideprofiler

Syv af de nye turistførere har gennemført uddannelsen på deltid over to år og afslutter med den type diplomprojekt, som alle uddannede guider fra RUC har gennemført gennem mere end 25 år: de studerende udarbejder en skriftlig projektrapport med en bytur i bus, en slentretur og en omvisning på en kulturinstitution.  Rapporten skal indeholde målgruppeovervejelser, kommunikationsstrategier og –refleksioner og den danner baggrund for en praktiske med guidning både i bus og på slentreture. Nedenfor fortæller en gruppe om, hvordan de tænkt såvel Absalon som Mærsk ind i deres diplomprojekt.

De øvrige syv nye turistførere har gennemført uddannelsen på fuldtid på et år. Det er første hold under den nye studieordning og har udarbejdet et afgangsprojekt, som kendes fra alle andre diplomuddannelser:  en teoretisk rapport, som forsvares ved en mundtlig prøve. Forudsætningen for at gå til afgangsprøven er, at alle inklusiv de praksisorienterede moduler på uddannelsen er blevet gennemført. De skal bestå både en praktisk prøve i busguidning og en praktisk prøve med slentretur og omvisning på en kulturinstitution.  Diplomprojekterne skal forholde sig til erhvervet. De studerendes vinkler i år har spændt fra ”Bæredygtig turisme” og ”organisering af guider” til ”autentiske oplevelser” og ”museumsguidning”. Sidstnævnte projekt bliver præsenteret nedenfor.

Guiderne aflægger de praktiske prøver på et selvvalgt arbejdssprog, som enten er ens modersmål eller formelt er opnået ved en gennemføre en sprogvurdering på C1-niveau i den Europæiske Sprogportfolio. Har man en kandidatdannelse i et sprog, så tæller det som formel sprogkompetence.
 

Fra Havn til København med Mærsk ombord

Gruppen i diplomprojektet består af Jeanette (engelsk), Charlotte (dansk) og Pia (tysk). Gruppen fortæller følgende om deres fælles diplomprojekt juni 2020:

” Vores valg af Havn som tema tog udgangspunkt i, at vi ville trække tråde fra Absalons tid til vore dages levende, smukke København. Med dette tidsperspektiv ville vi give vores gæster en fabulerende og perspektivrig oplevelse af den by, de er kommet for at lære at kende. Vi ønskede en erhvervsrettet målgruppe. Derfor valgte vi besøg af medarbejdere fra en stor international organisation, som vi havde et forhåndskendskab til.

Vi vil give gruppen et underholdende og oplysende indblik i Københavns historie og identitet og pege på den dialog, som hele tiden foregår mellem koncernen og byen København blandt andet i kraft af donationer fra AP Møller fonden.  

Vi vil se mere til privatrejser i små grupper og individuel tilgang til turisme. København kan blive rejsemålet for turister, der rejser efter trygge rejsemål med lav smittefare, og vi kan bidrage med en specialiseret guidning i forhold til behovet for en særlig oplevelse”.

Guideprofiler:

Om Jeanette: "Jeanette Land Schou er billedkunstner og har en uddannelse i kunstteori- og formidling fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Desuden underviser hun på Kunsthøjskolen i Holbæk."

Om Charlotte: ”Charlotte Poulsen har været administrativ medarbejder på byggeriet af DR-koncerthuset og Amager Bakke.  Charlotte er Akademiuddannet med kommunikation og formidling og er nu projektmedarbejder på Carlsberg- byggeriet. ”
 
Om Pia: ”Pia Gruwier Larsen er konservatorieuddannet sanger, stemmecoach og sanglærer og arbejder i disse områder.  Hun skaber sine egne koncerter, er underviser og formidler og har også en baggrund som radiovært på DRs P2.”
 
Photo: JL Schou

Forforståelse af formidling på et museum

Should the rising trend of local tourism and museum attendance impact the qualified guides’ understanding of a good guided museum experience? Dette spørgsmål var udgangspunktet for et teoretisk afgangsprojekt i gruppen, som består af Anne (engelsk) og Cláudio Freitas (engelsk).
 
Anne fortæller følgende om deres projekt:

” På turistføreruddannelsen lærer man at formidle fortællinger om Danmark, kultur og kunst til gæster. Claudio Freitas og jeg var interesserede i at se nærmere på, hvordan denne formidling opfattes af museumsgæster. Hvorfor nu et sådant diplomprojekt med fokus på formidling i en museumskontekst? I de sidste par år er både lokalturismen og antallet af besøgende på kulturmuseerne i Danmark steget markant. Samtidig løb vi i marts ind i en pandemi, hvis konsekvens faktisk endte med at spidse vinklen til på vores projekt. Nu skal der sættes ekstra stærkt lys på mulighederne for at tiltrække herboende til turistmål i Danmark, herunder museerne.

Vores projekt blev skrevet på engelsk. Claudio er portugisisk og jeg er dansk, men med en betragtelig engelsksproglig fællesmængde tog vi udfordringen op. Vi arbejdede kvantitativt med et spørgeskema og inkluderede bl.a. Iben Jensens teorier om interkulturel kommunikation og Jane W. Megeds forskning om guidestrategier.

Vi konkluderede på baggrund af et pænt antal respondenter (109), at museumsgæster i lavere grad end forventet ønskede fokus på en formidlingskompetence som storytelling og i højere grad end forventet ønskede at få formidlet mere af den decideret faglige viden fra en guide i en museumskontekst. Det er op til os som nyuddannede guider at bære denne indsigt med os, når vi nu skal ud og skabe nye former for samarbejder i en turistisk sammenhæng.”
 
Guideprofiler:

Om Anne: Anne Berntsen er cand. mag i engelsk og dansk og har en baggrund som HF/gymnasielærer og dansklektor i Polen.

Om Claudio: António Cláudio Freitas kommer fra Portugal og har en baggrund som bl.a. receptionist. Claudio gennemfører uddannelsen på engelsk og får også modersmålet portugisisk, som formelt arbejdssprog.
 
 

Optagelsesrunden med studiestart den 11. august

Optagelsesrunden til det kommende studieår er godt i gang. Ansøgerne har fået svar og kan indstille sig på studiestart den 11. august på RUC. Det er fortsat muligt at sende en ansøgning, som findes online på uddannelsens www.ruc.dk/turist. Her kan du også læse om uddannelsens indhold og opbygning i moduler. Uddannelsen kan gennemføres enten fuldtid på et år eller på deltid over to eller flere år.  
 
På hjemmesiden er miniportrætter af tidligere studerende, som fortæller om deres erfaringer med uddannelsen og erhvervet. Der er også links til de tidligere nyhedsbreve, s om fortæller om udviklingen af uddannelsen og faget.
 
Vi har optaget flere rejseledere, som fortæller, at de netop i år har muligheden for at søge ind på studiet og følge undervisningen fra august måned. Under ”normale” omstændigheder ville tiden indtil efterårsferien være fyldt op med rejselederjobs. Men intet er som det plejer at være.  At kombinere de to erhverv (rejseleder og turistfører) skaber en fin balance på årsbasis mellem arbejdet ”ude og hjemme. Dette budskab blev også bragt i nyhedsbrevet fra Dansk Rejsebureau Forening (DRF) medio juni.  
 
Kontakt uddannelsesleder Susanne Haraszuk, som også er  på kontoret i juli måned. Kontaktoplysninger
 
 

Fonden for Entreprenørskab – nyt udviklingsprojekt

I seneste nyhedsbrev maj 2020 introducerede vi det nye udviklingsprojekt ”Omstilling til bæredygtig turismeudvikling”, som er støttet af Fonden for Entreprenørskab.  Programmet har FNs 17 verdensmål, som en overordnet ramme. 
  • I projektforløbet indgår fem tematiske workshop for forskere/undervisere og praktikere – og i nogle workshops også studerende. Formålet med disse workshops er at formidle og udveksle viden mellem faggrupperne i omstillingsprocessen til en bæredygtig turismeudvikling.  Den primære målgruppe er praktikere fra små og mellemstore virksomheder inden for tur- og oplevelsesdesign. Målgruppen inkluderer også dem, der er i en opstarts- eller netop er i en omstillingsfase.
  • Antallet af deltagere vil afhænge af hvor workshoppen bliver afholdt og af temaet.
Første workshop foregår torsdag den 27. august kl. 14-18 på RUC i det nye Laboratorium for entreprenørskab, som er placeret i Roskilde Universitetsbibliotek. I denne workshop deltager de studerende på modulet ”Turdesign og bæredygtig turisme” også. Lektor Jesper Holm/RUC holder oplæg om omstillingsprocessen og begrebet ”bæredygtig turisme”.  ”Guidens rolle” indgår i andre oplæg og vi indlægger en eksemplarisk tur i bydelen Trekroner og demonstrere, hvor de globale verdensmål kan formidles lokalt. Og deltagerne får en introduktion universitetets aktiviteterne inden for innovation og entreprenørskab.
 
Anden workshop ligger i uge 40 i Roskilde tirsdag den 29. september kl 15-18 og spiller sammen med RO-Kost (mad-event med lokale råvarer i uge 41), en Salon i Byens Hus om ”Vild mad” og Verdenskulturarvsdagen 2.10.   Vi sætter fokus på verdensmålene nr 12 og nr. 14, som omhandler forsvarligt forbrug og produktion samt livet i havet.
 
Tredje workshop foregår i Hillerød den 28. oktober kl. 14-18, hvor videnscenter C4 lægger hus til en Workshop med fokus på bæredygtig turisme i Nordsjællland. Kongernes Nordsjælland har længe været et velkendt brand i turistbranchen. Den nye Nationalpark, Tisvilderuten og UNESCO-attraktionerne er af nyere dato. Med dette overordnede regionale sigte har denne workshop et bredere deltagerkreds end de øvrige workshops.
 
De to sidste workshops ligger ultimo januar og medio februar 2021 og bliver konkret knyttet sammen med de to valgfri moduler på diplomuddannelsen:  ”Innovativ tur- og oplevelsesdesign” og ”Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign”. Modulerne bliver også udbudt for eksterne deltagere, som efter- og videreuddannelsesmoduler.
 
Hvad koster det at deltage? Og hvem kan deltage?
  • Det er gratis at deltage i den omtalte serie af workshops forstået på den måde, at deltagerne ”betaler” med deres arbejdsindsats ved tilstedeværelsen. Den primære målgruppe er praktikere fra små og mellemstore virksomheder inden for tur- og oplevelsesdesign. Målgruppen inkluderer også dem, der er i en opstarts- eller netop er i en omstillingsfase.
Vi sender specifikke invitationer rundt og nogle aktører har allerede tilkendegivet en interesse   i forbindelse med projektansøgningen.
 
Tøv ikke med at kontakte projektleder Susanna Haraszuk, hvis du gerne vil være en del af dette udviklingsforløb med fokus på omstilling til bæredygtig turismeudvikling og entreprenørkskab. Du kan deltage i en, flere eller alle fem workshops.  
 
 
 

INVIO-events

Næste event i det landsdækkende netværk for tur- og oplevelsesdesignere under INVIO er planlagt til den 4. november om eftermiddag i København. Eventen er under planlægning, men sæt X i kalenderen. Vi sætter fokus på nye partnerskaber og inkluderer transportmidlerne i turismen.
 
Vil du have indsigt i aktiviteter inden for netværket, så kan du se eller gense lektor på RUC, Jane W. Megeds oplæg på webinaret den 10 juni med titlen:
”Covid-19’s betydning for tur- og oplevelsesdesignere – udfordringer og muligheder, se her
 

Foto fra en walkshop i små grupper på Nørrebro den 9 juni 2020 v. Susanne Haraszuk